204 - Gij komt weder
 

Vers 1
 G  G7 C   G7 C  G7 Am
Gij komt weder, o mijn Redder,
G  G7  C      G  D7 G
Ja, Gij komt, mijn Vorst en Heer,
  G7  C       G7   C
In Uw schoonheid, heerlijk stralend,
E7    Am E7 Am E Am
Vol van luister nederdalend.
E7  Am  Em7    Am D7 G
Ju-b'lend zingt ons hart Uw eer.
      F  C   Dm G7  C
Heerlijk rijst aan d' oostertrans,
  C7 F  C7 F C7  F
Als heraut Uw hemels licht.
    G7 C   Gisdim7 Am
Kom, o heerser, in Uw  glans,
Cmaj7 F  C   G7     C
Waar der zonne gloed voor zwicht.
Vers 2
Ja, Gij komt! Bij brood en beker,
Geven wij getuigenis.
Wilt Gij ons, die U gedenken,
Volheid van gemeenschap schenken,
Tonen dit geheimenis?
En met U, Heer, in Uw dood,
Maar nu levend uit Uw kracht,
Uit Uw troon! O wonder groot!
Ja kom haastig, Heer, ik wacht.
Vers 3
Ja, Gij komt, Heer, en wij zullen
U ontmoeten in de lucht,
U aanschouwen, U herkennen,
U aanbidden, U bekennen,
Wat ons hart slechts woordloos zucht.
Welk een loflied zal dat zijn,
Jubelend U tegemoet,
Totdat elke knie zich buigt,
In aanbidding aan Uw voet.
Vers 4
O, de vreugd', als w' U zien heersen,
Koning, Wien ons hart behoort,
Als U aller tong, o Here,
Heerlijkheid, aanbidding, ere,
Zingt met machtig dankaccoord,
Als Gij, Redder, Meester, Vriend,
Overwinnaar, eeuwig troont,
Heersend tot aan 's aardrijks eind,
Vorst, verheerlijkt en gekroond.