203 - Als Gods kinderen opwaarts gaan
 
(Het lied wordt voorafgegaan door een kort voorspel.)
Gitaaraccoorden bij het voorspel:
As F7 Bes7 Es7 As Des Desm As
Vers 1
As     F7   Bes7
Als de dageraad zal lichten,
Es7         G7 As
Van die dag, zo lang verwacht,
        F7   Bes7
O, dan zal het duister zwichten,
Es7         As
Van de lange lijdensnacht.
Es7         As
De bazuine Gods zal klinken.
Bes7        Es7
Gra-ven zullen opengaan,
As   As7       Des
En het eng'lenkoor zal ju-b'len,
Es7             As   Des Desm  As
Als Gods kind'ren opwaarts gaan (ja op-waarts gaan).
Refrein
Es7              As
Op-waarts, om mijn Heer t' ontmoeten,
Bes7             Es      Esdim7 Es7
 Op-waarts, tot der sterren baan (der ster-ren baan).
As    As7      Des
Wat een vreugde zal dat we-zen,
Es7             As   Des Desm  As
Als Gods kind'ren opwaarts gaan (ja op-waarts gaan).
Vers 2
Gods gemeente zal verrijzen,
Duur gekocht door 't Bloed van 't Lam.
Eeuwig zal zij Jezus prijzen,
Die haar zonde op Zich nam.
Al de schuld zal zijn vergeven,
Ied're zonde weggedaan.
Als de hemelpoort zich opent,
En Gods kind'ren opwaarts gaan (ja opwaarts gaan).
Vers 3
Hier beneÍn zijn donk're wolken,
Schaduwen van angst en pijn,
Maar wij zullen opwaarts varen,
Naar dat land vol zonneschijn.
In die gouden stad van vrede,
Kan geen zorg of leed bestaan.
Wat een vreugde zal dat geven,
Als Gods kind'ren opwaarts gaan (ja opwaarts gaan).