200 - Kom, Heilige Geest, Gij Heilsfontein
 

Vers 1
Es Esdim Es    Bes7 Es   Esdim  Gm Bes7
Kom Heil'-ge Geest, Gij Heilsfontein der ho-ven,
  Besdim Bes7         Cm7 Bes7 Es
Doorstroom mijn ziel, vervul mij met Uw kracht!
  Es  Esdim Es     G7         G7sus4 Cm
'k Rust slechts in U, die vree mij schenkt van bo - ven.
 Bes7      Es       Bes Bes7 Es
Troost Gij 't gemoed, dat op Uw ze - gen wacht.
Refrein
Cm            Fm  Cm  G7 Cm G
Kom Heil'ge Geest, mijn ziel ligt voor U open,
Cm Bes    Es    F7sus4 F7 Bes F7 Bes  Bes7
Ge-lijk een bloem, die naar de re-gen smacht.-----
Es Esdim   Es     As  Es  As Fm G
Kom lief-lijk Licht, doorstroom mijn moe-de hart.
Bes7   Fm6  Es   Bes7sus4 Bes7     Es
Wees Gij mijn Gids in 's le - vens donk're nacht.
Vers 2
Kom Heil'ge Geest, daal neder van de hoge.
Woon in mijn hart en blijf met mij, altijd,
Want zonder U kan ik niet langer leven.
Toon mij Uw grote kracht en Uw heerlijkheid.
Vers 3
Leid m' in Uw waarheid, heil'ge Gids ten leven.
Wijsheid van mensen zal welhaast vergaan.
Gij onderwijst, zo staat in 't Woord geschreven,
't Harte dat need'rig achter Jezus wil gaan.
Vers 4
Kom Trooster kom, Gij voert tot overwinning
't Worstelend hart, dat ziet op U alleen.
'k Rust slechts in U, bij droef'nis en verzoeking.
Ja, 'k vlucht met al mijn nood tot 't kruishout heen.