200 - Kom, Heilige Geest, Gij Heilsfontein
 
1 Kom Heil'ge Geest, Gij Heilsfontein der hoven,
Doorstroom mijn ziel, vervul mij met Uw kracht!
'k Rust slechts in U, die vree mij schenkt van boven.
Troost Gij 't gemoed, dat op Uw zegen wacht.
 
Refrein Kom Heil'ge Geest, mijn ziel ligt voor U open,
Gelijk een bloem, die naar de regen smacht.
Kom lieflijk Licht, doorstroom mijn moede hart.
Wees Gij mijn Gids in 's levens donk're nacht.
 
2 Kom Heil'ge Geest, daal neder van de hoge.
Woon in mijn hart en blijf met mij, altijd,
Want zonder U kan ik niet langer leven.
Toon mij Uw grote kracht en Uw heerlijkheid.
 
3 Leid m' in Uw waarheid, heil'ge Gids ten leven.
Wijsheid van mensen zal welhaast vergaan.
Gij onderwijst, zo staat in 't Woord geschreven,
't Harte dat need'rig achter Jezus wil gaan.
 
4 Kom Trooster kom, Gij voert tot overwinning
't Worstelend hart, dat ziet op U alleen.
'k Rust slechts in U, bij droef'nis en verzoeking.
Ja, 'k vlucht met al mijn nood tot 't kruishout heen.