199 - Jezus, leven van mijn leven
 

Vers 1
Bes Es Bes  F7    Bes
Je-zus, le-ven van mijn le-ven!
 F Fsus4 F        Bes
Bron van kracht en heerlijkheid!
   Es Bes    F7   Bes
Gij zijt gans mijn doel en streven.
  F Fsus4 F7     Bes
'k Ben de U-we voor altijd.
Refrein
F Fsus4 F7     Bes
Ja, ik min U, hallelu-ja!
 C        C7  F  F7
Gij zijt al mijn zaligheid.---
 Bes Es Bes   F7   Bes
Niets kan mij van Jezus scheiden,
 F Fsus4 F7     Bes
tot in alle eeuwigheid.
Vers 2
Kom, Gij Heil'ge Geest van boven,
wees in mij een Springfontein,
Dat 'k Uw eeuw'ge Naam mag loven,
wand'len in Uw zonneschijn.
Vers 3
'k Werp mij in Uw liefdearmen.
Gij geeft rust mij, Gij alleen.
Voor U wil ik altijd leven,
trouwe hoorder der gebeÍn.
Vers 4
Ja, ik min U, halleluja!
Gij zijt al mijn zaligheid.
Niets kan mij van Jezus scheiden,
tot in alle eeuwigheid.