199 - Jezus, leven van mijn leven
 
1 Jezus, leven van mijn leven!
Bron van kracht en heerlijkheid!
Gij zijt gans mijn doel en streven.
'k Ben de Uwe voor altijd.
 
Refrein Ja, ik min U, halleluja!
Gij zijt al mijn zaligheid.
Niets kan mij van Jezus scheiden,
tot in alle eeuwigheid.
 
2 Kom, Gij Heil'ge Geest van boven,
wees in mij een Springfontein,
Dat 'k Uw eeuw'ge Naam mag loven,
wand'len in Uw zonneschijn.
 
3 'k Werp mij in Uw liefdearmen.
Gij geeft rust mij, Gij alleen.
Voor U wil ik altijd leven,
trouwe hoorder der gebeÍn.
 
4 Ja, ik min U, halleluja!
Gij zijt al mijn zaligheid.
Niets kan mij van Jezus scheiden,
tot in alle eeuwigheid.