198 - Het is Pinksteren in mijn ziel
 

Vers 1
As  Es As    Des   As
De dageraad brak voor mij aan,
  Es7             As
Na donk're nacht van zond' en nood.
    Des        As
Toen 'k Jezus vond, werd alles licht.
Adim7 Es    F7 Bes7 Es   Es7  As
 Hij redde mij van de dood! (Prijst God!)
Refrein
  Es As     Des As  Es7
't Is Pinksteren in mijn ziel.
't Is Pinksteren,    glo-rie voor de Heer!
         As Es7  As
't Is Pinksteren in mijn ziel.
't Is Pinksteren,    glo-rie voor de Heer!
      Es As    Es As7  Des
Hij doopte mij met Zijn Heili-ge Geest.
 Es7 As     Fm7 Es7 As
't Is Pinksteren in mijn ziel.
Vers 2
Ik wachtte lang, maar Jezus kwam
En doopte mij met vuur en Geest.
'k Juich vroeg en spa: Halleluja!
Mijn ziele viert Pinksterfeest! (Prijst God!)
Vers 3
Nu zingt mijn hart een nieuwe zang,
Een lied van heerlijkheid en kracht.
Het oude is voorbij gegaan,
En heel mijn ziel juicht en lacht! (Prijst God!)
Vers 4
Een nieuwe dag is opgegaan,
Toen 't licht des Geestes op mij viel.
O Halleluja, prijst de Heer!
't Is Pinksterfeest in mijn ziel. (Prijst God!)
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)