198 - Het is Pinksteren in mijn ziel
 
1 De dageraad brak voor mij aan,
Na donk're nacht van zond' en nood.
Toen 'k Jezus vond, werd alles licht.
Hij redde mij van de dood! (Prijst God!)
 
Refrein 't Is Pinksteren in mijn ziel.
't Is Pinksteren, glorie voor de Heer!
't Is Pinksteren in mijn ziel.
't Is Pinksteren, glorie voor de Heer!
Hij doopte mij met Zijn Heilige Geest.
't Is Pinksteren in mijn ziel.
 
2 Ik wachtte lang, maar Jezus kwam
En doopte mij met vuur en Geest.
'k Juich vroeg en spa: Halleluja!
Mijn ziele viert Pinksterfeest! (Prijst God!)
 
3 Nu zingt mijn hart een nieuwe zang,
Een lied van heerlijkheid en kracht.
Het oude is voorbij gegaan,
En heel mijn ziel juicht en lacht! (Prijst God!)
 
4 Een nieuwe dag is opgegaan,
Toen 't licht des Geestes op mij viel.
O Halleluja, prijst de Heer!
't Is Pinksterfeest in mijn ziel. (Prijst God!)
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)