197 - Jezus leeft
 

Vers 1
G   D7 G D   C   G      D  G
Jezus, de Heiland, stierf aan 't kruis voor mij,
 D   G   D7  G D  G  D  G D7
Boette mijn schuld; o welk een Vriend is Hij!
 G Gmaj7 C G  D7 Em   Gmaj7 C
Hij o - verwon voor ons des sa - tans macht,
    G  C  G  D7 G
Heeft ons Gods heil gebracht.
Refrein
G             E7  Am7
Jezus leeft, Jezus leeft, e-re zij Zijn Naam!
D7             Bm    Bm7  G
Jezus leeft, Jezus leeft, looft Hem al tezaam.
 G7    C  G   D7   Bm C
Leven ontsproot uit 't stervend tarwegraan.
Am7 G C G D7 G
Je-zus is opgestaan!
Vers 2
Jezus verrees in glorie uit het graf.
Eng'lenhand wentelde de sluitsteen af.
Hij leeft, en woont in 't hart dat Hem mint,
Maakte mij tot Gods kind.
Vers 3
Ja, onze Heer is waarlijk opgestaan,
Wil met Zijn kinderen door het leven gaan.
O welk een vreugd, dat Hij woont in mij!
'k Ben nu verlost en vrij.