197 - Jezus leeft
 
1 Jezus, de Heiland, stierf aan 't kruis voor mij,
Boette mijn schuld; o welk een Vriend is Hij!
Hij overwon voor ons des satans macht,
Heeft ons Gods heil gebracht.
 
Refrein Jezus leeft, Jezus leeft, ere zij Zijn Naam!
Jezus leeft, Jezus leeft, looft Hem al tezaam.
Leven ontsproot uit 't stervend tarwegraan.
Jezus is opgestaan!
 
2 Jezus verrees in glorie uit het graf.
Eng'lenhand wentelde de sluitsteen af.
Hij leeft, en woont in 't hart dat Hem mint,
Maakte mij tot Gods kind.
 
3 Ja, onze Heer is waarlijk opgestaan,
Wil met Zijn kinderen door het leven gaan.
O welk een vreugd, dat Hij woont in mij!
'k Ben nu verlost en vrij.