196 - Tot U en tot de Zoon, o God
 

Vers 1
As      Es7 Fm Des As
Tot U en tot de Zoon, o God,
   Des As Fm Es  As
Rijst dag aan dag ons lied.
     C G7sus4 C7  Fm C Fm
Hij trad de wijn-pers, Hij alleen,
Fm7  Bes7   As Bes7 Es
Om 't heil dat Hij ons biedt.
Es7 As As7 Des6 As7  Des F/C Besm
Zijn ei-gen arm slechts bood Hem hulp.
Es7 As  Es  Es7 As6  Es7 As
Fier--- schreed Hij voort, vol moed,
Edim Fm  As7 Des  F  Besm Besm7 Es7
Zijn kleed, in wijn des toorns ge-drenkt,
 As Es Es7 As6 Es7 As
Rood van des vijands bloed.
Vers 2
Tot U en tot de Zoon, o God,
Rijst dag aan dag ons lied,
Hem die de trotse macht versloeg,
Ontrukte zijn gebied.
Hij voer, in majesteit en kracht,
In afgronds diepten neer.
Hij bond de sterke, nam zijn buit,
En bracht zijn wapens weer.
Vers 3
Tot U en tot de Zoon, o God,
Rijst dag aan dag ons lied.
Hij toch brak door in 't rijk des doods,
En deed zijn kracht teniet.
Verbroken is de ban van 't graf,
Nu Hij, de sterke Held,
De duist're poort voor eeuwig sloot,
Bedwong des doods geweld.
Vers 4
Tot U en tot de Zoon, o God,
Rijst dag aan dag ons lied,
Hem, die ons redde door Zijn Bloed,
Door Uw gena, om niet.
Uw machtig' arm was Hem tot steun,
Heeft ons door Hem bevrijd.
Aan Jezus Christus zij de eer,
Nu en in eeuwigheid.