194 - Diep, diep in mijn hart
 

Vers 1
  Es    Bes7           Essus4 Es
'k Heb mijn hart voor de Heiland ont - slo - ten,
  As           Es
En hemelse vreugd stroomde in.
   Bes7          G7  C
Een vreugd, die niet is van de wereld,
C7 F7         Bes7
Vervult mij met tedere min.
Refrein
 Es        Cm B
Diep, diep in mijn harte
 Es    Bes  Bes+    Es
Ruist een lieflij-ke stem (ruist een stem),
       Cm Bm
Die in reine to-nen
 Cm  Cm7 F7   Bes7sus4      Bes7 Bes7+
Zingt ter e-re van Hem  (zingt voor Hem).------
 Es        Cm B
Diep, diep in mijn harte
 Es     Bes  Bes+    Es
Woont thans he-mel-se vree (woont er vree).
 As    C7 F
Liefd' en vreugde
  Bes7           Es
Doorstromen mijn ziel als een zee.
Vers 2
En Hij toonde mij 't kruis van Calvarie.
Hij zeide: „Mijn kind, ge zijt vrij.
Mijn Bloed heeft van schuld u gereinigd,
En nu, o wat doet gij voor Mij?”
Vers 3
O, toen boog ik mij diep aan Zijn voeten.
'k Ben d' Uwe o Heer, voor altijd!
Slechts leem wil ik zijn in Uw handen.
Mijn leven zij gans U gewijd!