194 - Diep, diep in mijn hart
 
1 'k Heb mijn hart voor de Heiland ontsloten,
En hemelse vreugd stroomde in.
Een vreugd, die niet is van de wereld,
Vervult mij met tedere min.
 
Refrein Diep, diep in mijn harte
Ruist een lieflijke stem (ruist een stem),
Die in reine tonen
Zingt ter ere van Hem (zingt voor Hem).
Diep, diep in mijn harte
Woont thans hemelse vree (woont er vree).
Liefd' en vreugde
Doorstromen mijn ziel als een zee.
 
2 En Hij toonde mij 't kruis van Calvarie.
Hij zeide: „Mijn kind, ge zijt vrij.
Mijn Bloed heeft van schuld u gereinigd,
En nu, o wat doet gij voor Mij?”
 
3 O, toen boog ik mij diep aan Zijn voeten.
'k Ben d' Uwe o Heer, voor altijd!
Slechts leem wil ik zijn in Uw handen.
Mijn leven zij gans U gewijd!