193 - Ere zij Zijn Naam
 

Vers 1
Bes    F Bes Es   Bes
Gods Zoon in een kribbe gebo-ren,
     F Bes C7 C6 C7 F7
Een licht in de duis-te-re nacht.
 Bes      Es     Bes
O Heiland, vol liefd' en gena-de,
 Es    F7   Bes
U zij al de e-re gebracht!
Refrein
Bes   Es
Glorie! Glorie!
   F7         Bes F Bes
W' aanbidden en prijzen U al tezaam!
  Bes7 Es G7 C
Glorie! Glo - rie!
C7 F7         Bes
Geloofd zij Uw heilige Naam!
Vers 2
Gij kwaamt om de wereld te redden
En boettet op 't kruis onze schuld.
Gij droegt voor ons smaad en verguizing,
Vol liefde en teder geduld.
Vers 3
Het ruist over Efrata's velden
Een lofzang op lieflijke toon,
En wij juub'len saam met Gods eng'len:
Ja, ere zij Jezus, Gods Zoon!