193 - Ere zij Zijn Naam
 
1 Gods Zoon in een kribbe geboren,
Een licht in de duistere nacht.
O Heiland, vol liefd' en genade,
U zij al de ere gebracht!
 
Refrein Glorie! Glorie!
W' aanbidden en prijzen U al tezaam!
Glorie! Glorie!
Geloofd zij Uw heilige Naam!
 
2 Gij kwaamt om de wereld te redden
En boettet op 't kruis onze schuld.
Gij droegt voor ons smaad en verguizing,
Vol liefde en teder geduld.
 
3 Het ruist over Efrata's velden
Een lofzang op lieflijke toon,
En wij juub'len saam met Gods eng'len:
Ja, ere zij Jezus, Gods Zoon!