192 - Ik hoor de engelen zingen
 
1 'k Hoor de eng'len zingen,
O, zo lief en teer,
Van het Christuskindje,
Jezus onze Heer!
 
Refrein Kling-klang, kling-klang, kling-klang!
Kindeke zo rein,
Laat mijn hartje, lieve Heer,
Uw need'rig kribje zijn!
Kling-klang, kling-klang, kling-klang!
'k Zing met d' eng'len mee.
Jezus is geboren, bracht ons liefd' en vree.
 
2 Over wijde velden
Ruist het lied zo schoon.
't Klinkt als zilv'ren klokjes:
„Ere zij Gods Zoon.”
 
3 Jezus, lieve Heiland,
Maak mijn hartje rein.
Help mij U te dienen.
'k Wil Uw kindje zijn!