191 - Wij zien de ure naderen
 

Vers 1
Es      Esdim Es Bes6 Bes7
Wij zien de u  -  re na - de - ren,
Es Bes7      Es Bes Es
Met droefheid lang--- verbeid,
       Esdim Es Assus2 As
Die ons van u------ zal schei - den,
Esdim  Es As/Bes Bes7 Bes6 Bes7 Es
 Zal 't zijn voor kor  -   te tijd.
   As    Es Esdim Es
Wij biÍn u on -  ze  wensen
  Bes7      Cm Bes7 Es
Met dankbaar, voch - tig oog.
   As   Assus2 As  Es
God schenke u------- Zijn zegen!
  Bes Bes7   Bes6 Bes7 Es
Dat Hij u  lei -  den moog'!
Vers 2
Al zullen weldra zeeŽn
U scheiden van ons oog,
Wij blijven steeds gedenken,
Aan hem (haar) die henentoog,
Die met geduld en liefde
Zich ons heeft toegewijd,
En met een troostvol woordje
Zo menig hart verblijd.
Vers 3
Dat vreugd' u vergezelle
En voorspoed U omring',
Totdat gij weer moogt keren
In onze kleine kring.
Wij reizen met u mede
En roepen blij te moe
U met een dankbaar harte
Een warm: „Tot weerziens” toe.