190 - Nu, tot wederzien
 
1 God zij steeds met u, tot wederzien!
Dat Zijn rechterhand u leide
En uit doodsgevaar bevrijde.
God zij steeds met u, tot wederzien!
 
Refrein Nu, tot wederzien, nu, tot weerzien,
Zij het hier of aan de Godsrivier.
Nu, tot wederzien, nu, tot weerzien.
God zij met u, nu, tot wederzien!
 
2 God zij steeds met u, tot wederzien!
Als de levensstormen woeden
Zal Zijn liefde u behoeden.
God zij steeds met u, tot wederzien!
 
3 God zij steeds met u, tot wederzien!
Blijf op Zijn genade bouwen
En op Jezus steeds vertrouwen.
God zij steeds met u, tot wederzien!
 
4 God zij steeds met u, tot wederzien!
Stel uw toekomst in Zijn handen.
Hij zal veilig u doen landen.
God zij steeds met u, tot wederzien!