189 - Ik weet dat Hij mij liefheeft, eindeloos
 

Vers 1
 As      Es     As   Es   Es7
Daar is een Vriend, de schoonste uit tienduizend,
                      As
Die eens voor arme zondaars stierf aan 't kruis,
  C7                  Fm
En door Zijn Heil'ge Geest woont in mijn harte,
F7  Bes                Es
 Mij vrede schenkt bij storm en golfgebruis.
Refrein
Es                  As
Ik weet dat Hij mij liefheeft, eindeloos,
   C7             Fm  As7
Voor eeuwig mij ten eigendom verkoos.----
    Des      Ddim
Schoon stormen mij omrin-gen,
   As        F7
Mijn harte kan slechts zingen,
    Besm       Es7       As
Want 'k weet, dat Hij mij liefheeft, eindeloos.
Vers 2
Dat is voor mij de troost geweest in 't leven:
Waar vrienden mij verlieten, Jezus bleef.
Hoe zou ik Hem, mijn Meester, niet beminnen,
Die al het kwaad vergaf dat ik bedreef.
Vers 3
Zijn liefde zal mijn ziele nooit verlaten.
Zijn hemellicht bestraalt mijn levenspad.
Neen, 'k wil mijn Heiland nimmermeer bedroeven,
Die zondaars tot de dood heeft liefgehad.