189 - Ik weet dat Hij mij liefheeft, eindeloos
 
1 Daar is een Vriend, de schoonste uit tienduizend,
Die eens voor arme zondaars stierf aan 't kruis,
En door Zijn Heil'ge Geest woont in mijn harte,
Mij vrede schenkt bij storm en golfgebruis.
 
Refrein Ik weet dat Hij mij liefheeft, eindeloos,
Voor eeuwig mij ten eigendom verkoos.
Schoon stormen mij omringen,
Mijn harte kan slechts zingen,
Want 'k weet, dat Hij mij liefheeft, eindeloos.
 
2 Dat is voor mij de troost geweest in 't leven:
Waar vrienden mij verlieten, Jezus bleef.
Hoe zou ik Hem, mijn Meester, niet beminnen,
Die al het kwaad vergaf dat ik bedreef.
 
3 Zijn liefde zal mijn ziele nooit verlaten.
Zijn hemellicht bestraalt mijn levenspad.
Neen, 'k wil mijn Heiland nimmermeer bedroeven,
Die zondaars tot de dood heeft liefgehad.