187 - Het oude lied, dat eens mijn moeder zong
 

Vers 1
Bes         Besdim  Bes
Toen 'k een kind was zag ik vaak mijn moeder
                        F7    Bes
                   knielend voor haar Heer.
    Es       Bes        F     Bes F
Al haar lasten, zorgen, moeiten legd' ze aan Zijn voeten neer,
    Bes   Besdim   Bes           F7   Gm
En dan zong haar ou - de stem een lied van liefde wonderschoon,
Gm7 Es       Bes     Es Bes   F7   Bes
Begeleid door gouden harpen van Gods eng'len voor de troon.
Refrein
Bes Besdim F7       Bes    Es   Bes
 O,  dat oude lied, dat eens mijn moeder zong,
  F7
Ik zing het keer op keer,
   Bes     Es Bes
'k Vergeet het nimmermeer.
 Besdim F7       Bes    Es   Bes
O, dat oude lied, dat eens mijn moeder zong,
  Es       Bes     Es  Bes   F7   Bes
Dat als een gouden zonnestraal diep in mijn harte drong.
Vers 2
O, wat zong mijn lieve moeder vaak van 't nieuw Jeruzalem,
Van de gouden straten waar zij eenmaal wand'len zou met Hem
In dat land van eeuw'ge zonneschijn en vol van bloemenpracht,
Waar geen dood of droefenis zal zijn, geen duist're zondemacht.
Vers 3
En nog ziet mijn oog de glimlach rusten op haar lief gezicht,
Als zij bad dat al haar kind'ren mochten wand'len in het licht.
O, de zegen dier gebeden volgde mij van tred tot tred,
Want de dierb're Heer verhoorde steeds mijn moeders trouw gebed.