186 - De liefde des Vaders
 

Vers 1
 C
Hoe groot is de trouw van de hoge God,
   G7           C
De Schepper van 't gans heelal,
  Am    E7   F   C
Volkomen in macht en majesteit,
Cm    G   D7    G7
Hij, die is en die komen zal.
Refrein
  G7 C
'k Aanbid Uwe liefd', o, dierb're Heer,
   F Fdim F D7   G   D7 G7
Barmhartig en vol gena (vol ge-na),
   C  E7  Am      Dm Dm7 B7
Die voor ons stierf aan het ru-we kruis,
D7   C     G7  C  C7 F C
Op de heuvel van Golgotha (Golgotha).
Vers 2
Hoe groot is de trouw van de hoge God,
De Vader van onze Heer.
Hij zond Zijn eengeboren Zoon
Tot ons arme zondaars neer.
Vers 3
Wij danken U Vader, zo eind'loos goed,
Voor 't offer, door U gebracht.
Uw liefde zo groot, schonk ons de Zoon,
Het Lam, dat voor ons werd geslacht.