186 - De liefde des Vaders
 
1 Hoe groot is de trouw van de hoge God,
De Schepper van 't gans heelal,
Volkomen in macht en majesteit,
Hij, die is en die komen zal.
 
Refrein 'k Aanbid Uwe liefd', o, dierb're Heer,
Barmhartig en vol gena (vol gena),
Die voor ons stierf aan het ruwe kruis,
Op de heuvel van Golgotha (Golgotha).
 
2 Hoe groot is de trouw van de hoge God,
De Vader van onze Heer.
Hij zond Zijn eengeboren Zoon
Tot ons arme zondaars neer.
 
3 Wij danken U Vader, zo eind'loos goed,
Voor 't offer, door U gebracht.
Uw liefde zo groot, schonk ons de Zoon,
Het Lam, dat voor ons werd geslacht.