185 - Ik heb een Bron, diep in mijn hart
 
(Het lied wordt voorafgegaan door een kort voorspel.)
Gitaaraccoorden bij het voorspel:
As Asdim As F7 Bes7 Es7 As
Vers 1
As                 Es7
O, spreek mij niet van het aards genot,
    As    Es  Es7 As
't Oude leven is thans voorbij.
       C7   Fm As7 Des
Ik vond een vreugde in mijn God,
  Es    Bes7 Bes7sus4 Es7
Van groter en meer  waar - dij.
   As
Sinds Jezus trouw aan mijn zijde gaat,
  C7        Fm  C7 Fm
Die al mijn noden en smart verstaat,
    Es7        As  Asdim
Kan 'k zingen hoe ook de satan tart:
      As        Es7  As  Des As
'k Heb een Bron van vreugd in mijn hart.--------
Refrein
As       Asdim As  Des
Een Bron van za - lig - heid,
Een Bron van za - lig-, za - ligheid,
F7  Bes       Bes7
Die springt tot in eeuwig - heid!
Die springt tot in eeuwig-, eeu-wigheid!
   C7      Fm As7 Des
Mijn Jezus nam weg al mijn zond' en smart!
  G Asdim As        Es7  As  Des  As
'k Heb een Bron van vreugd in mijn hart (mijn hart).
Vers 2
Aan stille waat'ren voert Hij mijn ziel,
En in grazige groene wei.
Een teed're Herder is de Heer,
Een leidsman en vriend voor mij.
Eens wandeld' ik in een woestenij,
Maar thans blijmoedig aan Jezus' zij,
In 't paradijs, vrij van zorg en smart.
'k Heb een Bron van vreugd in mijn hart.
Vers 3
De wereld ligt nu ver achter mij.
'k Ben op weg naar het hemels land.
De Heiland draagt mijn zorg en last.
Mijn toekomst ligt in Zijn hand.
Mijn ziel, gelaafd door de levensbron,
Bloeit als een bloeme in 't licht der zon,
Een licht, dat iedere schaduw tart.
'k Heb een Bron van vreugd in mijn hart.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)