184 - O, heb ik wel mijn best gedaan voor Jezus?
 
1 O, heb ik wel mijn best gedaan voor Jezus,
Die stierf met onze schuld bela‚n?
Hij offerde voor mij Zijn kostbaar leven,
En wat heb ik voor Jezus ooit gedaan?
 
Refrein Hij droeg op 't hout des kruises al mijn zonden.
O, heb ik wel Zijn liefde ooit verstaan?
Hij offerde voor mij Zijn kostbaar leven,
En wat heb ik voor Hem gedaan?
 
2 Rondom mij zuchten duizenden in banden.
De wereld is in grote nood.
Een rouwfloers overschaduwt zee en landen,
En Jezus vraagt: „Wie redt ze van de dood?”
 
3 O, heb ik wel mijn best gedaan voor Jezus?
Hoe vaak koos ik mijn eigen pa‚n?
Hij stierf uit teed're liefde voor de zijnen,
En wat heb ik voor Jezus ooit gedaan?