183 - Heer, leer ons bidden
 

Vers 1
Des    Desdim  Des      As7
Heer, leer mij bidden, innig en teer,
As As6 As7     As   As+ Des
Bidden in geest en waarheid, o Heer.
     Desdim  Des   As7 Des7 Ges
'k Wens U te  kennen, Uw wil en wet.
   As7 Ges Des   As  As7  Des
Geef mij dan leiding bij mijn gebed.
Refrein
Des           Desdim Des As7
O, leer mij bidden, Hei - li - ge Geest,
  As6 As7      As6  As As+  Des
Gij die mij steeds tot Gids zijt ge - weest.
    Desdim  Des    As7 Des7 Ges
Zwak is mijn harte, traag mijn ge-moed.
  Des Ges Des  As  Ges/As As Des
O, leer mij, ar-me, hoe 'k bid - den moet.
Vers 2
Gij kunt versterken mijn zwakke wil,
Maken mijn hart zo wonderbaar stil.
Leer mij te bidden in donk're nacht,
En t' overwinnen in Uwe kracht.
Vers 3
Maak mij een werktuig van Uw gena.
Schenk mij een blik op Golgotha,
Waar gij eens badt voor zondaars als wij.
O, leer mij bidden Heer, zoals Gij.