183 - Heer, leer ons bidden
 
1 Heer, leer mij bidden, innig en teer,
Bidden in geest en waarheid, o Heer.
'k Wens U te kennen, Uw wil en wet.
Geef mij dan leiding bij mijn gebed.
 
Refrein O, leer mij bidden, Heilige Geest,
Gij die mij steeds tot Gids zijt geweest.
Zwak is mijn harte, traag mijn gemoed.
O, leer mij, arme, hoe 'k bidden moet.
 
2 Gij kunt versterken mijn zwakke wil,
Maken mijn hart zo wonderbaar stil.
Leer mij te bidden in donk're nacht,
En t' overwinnen in Uwe kracht.
 
3 Maak mij een werktuig van Uw gena.
Schenk mij een blik op Golgotha,
Waar gij eens badt voor zondaars als wij.
O, leer mij bidden Heer, zoals Gij.