181 - Het doen van Gods wil
 
1 Leer mij rusten in U, o mijn Heer en mijn God.
Leef Uw leven, o Heiland, in mij.
Maak mij stil in Uw wil. Houd mij need'rig en klein.
Laat Uw leven ten voorbeeld mij zijn.
 
Refrein In het doen van Gods wil ligt mijn kracht,
In het doen van Gods wil, van Gods wil ligt mijn kracht,
Hem te volgen bij tegenspoed en nacht (en nacht)!
Ja, 'k wil gaan, waar Zijn Geest mijne schreden leidt,
Ja, 'k wil gaan, waar Zijn Geest mijne schreden geleidt,
Tot ik kom aan de plaats mij bereid!
 
2 Niet mijn wil, o mijn Heer, doch de Uwe geschied'.
Deze be zij de toon van mijn hart.
In het doen van Gods wil ligt een wijding zo stil,
Die mij sterkt in beproeving en smart.
 
3 Bij het doen van Gods wil juicht mijn ziele van vreugd.
Daarin ligt het geheim van mijn moed.
Want Gods Geest openbaart slechts Zijn krachten in hem,
Die kan off'ren zijn wil aan Gods voet!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)