179 - Rusten in Jezus
 
1 Rusten in Jezus! O hemels genot!
Wonderbaar leven te wand'len met God!
't Aangezicht steeds naar de hemel gekeerd.
Zalig de ziele die dit heeft geleerd!
Rusten in Jezus! O, hemels genot!
Wonderbaar leven te wand'len met God!
 
2 Rusten in Jezus, gekruisigd met Hem.
Dood voor der wereld verlokkende stem.
Dood voor de zonde, gestorven het „ik”.
Levend voor Hem tot de uiterste snik.
Rusten in Jezus, gekruisigd met Hem.
Dood voor der wereld verlokkende stem.
 
3 Rusten in Jezus, heet: wand'len in 't licht,
Trouw voor de Heiland vervullen zijn plicht.
Satan en zonde, zij heersen hier niet.
Zalig de ziel, die op Jezus steeds ziet.
Rusten in Jezus heet: wand'len in 't licht,
Trouw voor de Heiland vervullen zijn plicht.
 
4 Rusten in Jezus, in deemoed gehuld.
Steeds met de liefde des Geestes vervuld!
't Hart met de zin van het Godslam versierd.
Nog slechts een werktuig, van boven bestierd.
Rusten in Jezus, in deemoed gehuld.
Steeds met de liefde des Geestes vervuld!
 
5 Rusten in Jezus, gedekt door Zijn Bloed.
Zekere toevlucht voor zengende gloed.
't Leven aan God en Zijn arbeid gewijd.
Zalig de ziel, die met vreugd' Hem verbeidt.
Rusten in Jezus, gedekt door Zijn Bloed.
Zekere toevlucht voor zengende gloed.