178 - Begonnen in de Geest
 
1 Wacht u voor verzoeking in uw leven.
Kind van God, houd moedig stand.
Jezus' liefde zal u nooit begeven.
Grijp in strijd en nood Zijn vaste hand.
 
Refrein Zijt gij in de Geest begonnen,
Zijt gij, zijt gij in de Geest begonnen,
O, voleindig niet in 't vlees.
O, voleindig nimmer in het vlees.
Blijf in Jezus uwe Heer geborgen;
Hij, die leeft en uit het graf verrees.
 
2 Simson droeg eens fier zijn zeven lokken,
Vol van Heil'ge Geestes kracht,
Maar, verblind door 's werelds glans en lusten,
Viel hij door des vijands overmacht.
 
3 Afgesneden lokken, blinde ogen,
Dat is 't loon dat satan biedt.
O, laat Jezus toch uw hart bewaren.
Wees een held, die 's werelds lust ontvliedt.
 
4 Laat ons wand'len in het licht van boven.
Mijd het pad der donkerheid.
Kind van God, blus niet de Geest uws Heren.
O, verlies toch niet uw zaligheid.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)