177 - Daar is mijn thuis
 

Vers 1
Es
Aan die schone gouden kust,

In dat land van zaal'ge rust,
      As
Waar geen zorg zal zijn of kruis,
 Es      Bes
Daar 's mijn thuis.
 Es
Waar het nacht'lijk duister zwicht
    As
Voor de glorie van Gods licht,
 Es             Bes
Waar 'k aanschouw Gods Aangezicht,
Bes7     Es   As      Es
Daar 's mijn thuis (daar 's mijn thuis).
Refrein
 Es
Daar 's mijn thuis (daar 's mijn thuis).

Daar is mijn thuis (daar is mijn thuis).
 As   Es
Waar de boom des levens groeit,
       Bes         Bes7
Daar is mijn thuis (daar 's mijn thuis).
 Es Bes7 Es
Waar Gods heil'gen, schoon en rein,
    As
Drinken uit de heilsfontein,
Es Bes Es       Bes
In dat land van zonneschijn,
Bes7     Es   As      Es
Daar 's mijn thuis (daar 's mijn thuis).
Vers 2
Aardse vreugd gaat ras voorbij.
'k Haak naar 't hemels thuis zo vrij.
Daar waar Jezus op mij wacht,
Daar 's mijn thuis.
Waar de gouden harpe ruist,
En het levend water bruist,
Waar de wind des Geestes suist,
Daar 's mijn thuis (daar 's mijn thuis).
Vers 3
Waar gods volk knielt voor de troon,
In aanbidding voor Gods Zoon,
In die witte stad zo schoon,
Daar 's mijn thuis.
Waar de eng'len staan gereed,
Met het reine bruiloftskleed,
Waar geen rouw zal zijn of leed,
Daar 's mijn thuis (daar 's mijn thuis).