176 - De gouden stad
 

Vers 1
Bes              F    Es    Bes
Daar 's een stad, ver omhoog, niet met handen gebouwd,
Es7   Bes         C7   F7
Door God Zelf voor Zijn kind'ren bereid,
Bes             F   Es     Es7
Vol van glorie en pracht, nooit op aarde aanschouwd,
 A7   Bes     F7      Bes
Waar de lofzang weerklinkt wijd en zijd.
Refrein
Bes   Bessus4 Besdim Bes
 O, lief - lijk  Je - ruz'lem,
 Es     Esdim       Bes
Heer-lij-ke woon - plaats van God,
Woon  -  plaats    van God,
Heer-lij-ke, heer - lij - ke woon-plaats van God,
     Bessus4 Besdim Bes
Rustoord voor  mijn ziele,
C7    F7
Zalig ge-not,
Zalig, o za-lig genot,
Bes   Bessus4 Besdim Bes
 O, bloem - hof  van  E-den,
Es     Esdim    Bes
Vre-dig en lief-lijk te-huis,
Vre  -  dig    te-huis,
Vre-dig, o vre- dig en lief-lijk tehuis,
    G  G7 C7   A
't Pad dat daar henen leidt
 A7 Bes     C7 F7  Bes
Gaat o-ver Cal-va-ries kruis (o- ver 't kruis).
Gaat o-ver, gaat o-ver Cal - va-ries  kruis.
Vers 2
't Oog vol tranen en zorg heft zich op naar het licht
Van die stad waar geen schaduwen zijn.
Op dat zalig tehuis is mijn blik steeds gericht,
Waar 'k zal rusten aan 's hemels fontein.
Vers 3
In Gods bloemhof zo schoon staat mijn woning gereed,
Waar de eeuwige vrede mij wacht.
O, gij lichtstad, op groenende heuv'len gebouwd,
Hoe mijn ziel naar uw heerlijkheid smacht!
Vers 4
Wat een vreugd' zal het zijn als ik Jezus zal zien,
In dat land waar de zon nimmer daalt,
Als 'k aanbiddend mag knielen voor Hem, die mij mint,
Die de losprijs voor mij heeft betaald.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De groene tekst is een tweede tegenzangpartij.
De hoofdmelodie in het refrein zit in de tweede stem.)