175 - Lieflijk Jeruzalem
 

Vers 1
 Es Essus4 Es   Bes Bes7     Es
Stad vol  van glorie, ha-ven van vree,
     Essus4 Es      Bes7 Es Bes
Rustplaats vol licht, aan zil-ve-ren zee,
Es   G7 Cm    F  Bes F7 Bes Bes7
Wanneer ontsluit uw poort zich voor mij?-----
Es As Bes7  Cm B7  Es Bes7  Es
Wanneer zal 'k ingaan, za-lig en vrij?
Refrein
 As      Assus2 As  Es
Lieflijk Jeruz'-lem  met straten van goud,
 C7      Fm    Bes7      Es
Waar 't geestesoog Gods schoonheid aanschouwt,
As        Assus2 As Es
Wanneer zal 'k rus-ten, voor eeuwig bij Hem,
Bes Bes7    Es  As Es Bes7  Es
Bo - ven in 't nieuw Je-ru------zalem?
Vers 2
Vriend'lijke lichtstad, zalig tehuis
Van Gods gemeente onder het kruis.
Wat eens geloofd werd, wordt daar aanschouwd,
Achter die poort van paarlen gebouwd.
Vers 3
Dierbaar Jeruz'lem, stralend in 't licht
Van Gods verheven aangezicht,
O, hoe verlangt mijn ziel naar uw rust.
Wanneer zal 'k landen aan uwe kust?