174 - De Hemelse stad van goud
 

Vers 1
As            Des As   Des
Wat een vreugd voor mijn ziel zal dat we-zen,
    Es7           As
Aan 't eind van mijn kronkelend pad,
            Des As  Des
Als 'k zal staan voor de pa-relen poorten,
Asdim7  As     Es7 As
 Van de hemelse gouden stad!
Refrein
As   Des
O, die he-melse stad van goud!
    As      Fm  C
O, die hemelse stad van goud!
Fm    Es  As      Des As  Des
Ja, mijn hart smacht naar d' eeu-wige morgen,
Asdim7    As      Es7  As
 Als 'k zal zien deze stad van goud!
Vers 2
Alle zorgen en smarten des levens
Zijn klein in het oog van Gods kind,
Want zijn hope is niet van deez' aarde,
Maar bij Hem, die zijn ziel bemint!
Vers 3
Als ik denk aan die hemelse kusten,
Aan al wat mij wacht daar omhoog,
Wordt mijn hart overstroomd met Gods glorie.
Vol van blijdschap straalt dan mijn oog!
Vers 4
Als 'k zal drinken van 't levende water,
In 't land waar geen dorst meer zal zijn,
Zal ik prijzen Gods teed're genade,
Die mij redde uit zond' en pijn!