173 - Ontslapen in Jezus
 

Vers 1
D A  A7  D     G     D
Zalig voor eeuwig met Jezus te zijn,
 A7   D  A   A7 D A A7  D
Vrij van de zonde, ontheven van pijn,
 Bm    D7  G  Em6 Cis7 Fism A7 D  G
Wand'lend in kleed' - ren, smet-teloos rein.
G6 B  Em  D G Em D A A7 D
Zalig, voor eeuwig met Jezus te zijn.
Vers 2
Rust nu in vrede, na 't lijden op aard,
Voortaan voor zorgen en krankheid gespaard,
Onder Gods vleug'len voor altijd bewaard.
Rust nu in vrede na 't lijden op aard.
Vers 3
Vredig ontslapen in Christus uw Heer,
Torst ge geen last of bekommernis meer.
Dra zien w' elkander in glorie weer,
Juichen met 't eng'lenkoor tot Jezus' eer.