173 - Ontslapen in Jezus
 
1 Zalig voor eeuwig met Jezus te zijn,
Vrij van de zonde, ontheven van pijn,
Wand'lend in kleed'ren, smetteloos rein.
Zalig, voor eeuwig met Jezus te zijn.
 
2 Rust nu in vrede, na 't lijden op aard,
Voortaan voor zorgen en krankheid gespaard,
Onder Gods vleug'len voor altijd bewaard.
Rust nu in vrede na 't lijden op aard.
 
3 Vredig ontslapen in Christus uw Heer,
Torst ge geen last of bekommernis meer.
Dra zien w' elkander in glorie weer,
Juichen met 't eng'lenkoor tot Jezus' eer.