172 - Ja, het is Jezus
 

Vers 1
Bes             F7sus4 F7
Als de dag aanbreekt die geen a - vond kent
                Bes
En de stuurman 't roer naar de ha-ven wendt,
          Besdim   Es
Als de lichtjes glan-zen aan veil'ge kust,
Besdim   Bes     F Bes  F7 Bes
 O, dan vindt mijn ziele bij Jezus rust.
Refrein
Bes           F7
O, 't is Jezus, ja 't is Jezus!
      Bes F7    Bes
Hij alleen verstaat mijn nood en smart.
        Bes7   Es
O, 't is Jezus, ja 't is Jezus!
  Bes        F7 Bes
't Is de Koning van mijn hart.
Vers 2
Als ik straks zal staan voor Gods heil'ge troon,
Wacht mij eeuw'ge vreugd en een gouden kroon,
Want mijn Heiland boette mijn zondeschuld,
Heeft de eis der wet voor mijn ziel vervuld.
Vers 3
O, genade Gods, mild en wondergroot,
Die mijn ziele vrij kocht van d' eeuwige dood,
Die mij voerd' aan wateren stil en rein,
O, wat vreugd, een kind van de Heer te zijn!
Vers 4
O, de dank'bre vreugd die mijn ziel vervult
Jegens Hem, die droeg op het kruis mijn schuld.
Als 'k Hem straks mag zien in het paradijs,
Zal 'k mijn Heer aanbidden met lof en prijs.