172 - Ja, het is Jezus
 
1 Als de dag aanbreekt die geen avond kent
En de stuurman 't roer naar de haven wendt,
Als de lichtjes glanzen aan veil'ge kust,
O, dan vindt mijn ziele bij Jezus rust.
 
Refrein O, 't is Jezus, ja 't is Jezus!
Hij alleen verstaat mijn nood en smart.
O, 't is Jezus, ja 't is Jezus!
't Is de Koning van mijn hart.
 
2 Als ik straks zal staan voor Gods heil'ge troon,
Wacht mij eeuw'ge vreugd en een gouden kroon,
Want mijn Heiland boette mijn zondeschuld,
Heeft de eis der wet voor mijn ziel vervuld.
 
3 O, genade Gods, mild en wondergroot,
Die mijn ziele vrij kocht van d' eeuwige dood,
Die mij voerd' aan wateren stil en rein,
O, wat vreugd, een kind van de Heer te zijn!
 
4 O, de dank'bre vreugd die mijn ziel vervult
Jegens Hem, die droeg op het kruis mijn schuld.
Als 'k Hem straks mag zien in het paradijs,
Zal 'k mijn Heer aanbidden met lof en prijs.