171 - Daar is glorie in mijn ziel
 

Vers 1
 C                          F   C
Wat een glorie voor mijn ziel te wand'len met mijn trouwe Heer,
                D7sus2 G
Die mij vrij kocht met Zijn dier-baar Bloed.
 C                          F   C
Wat een vreugd te weten: Jezus mint mij; 'k ben Zijn eigendom.
            F    C G7 C
Hij 's mijn Vriend bij voor- en tegenspoed.
Refrein
 C                 G7
Daar is glorie in mijn ziel, prijst God (ja prijst God)!
                   C  G7     C
Daar is glorie in mijn ziel, prijst God (ja prijst God)!

Hij vervult mij met Zijn kracht,
     F   A7   D
Met Zijn liefde, dag en nacht,
    G7              C  F     C
Daar is glorie in mijn ziel, prijst God (ja prijst God)!
Vers 2
Wat een vreugde voor mijn ziel te weten: Jezus is nabij.
Als de schaduw van de dood straks daalt,
O, dan voert Hij mij al zachtkens door de poort van 't paradijs,
Waar het licht des hemels eeuwig straalt.
Vers 3
Wat een blijdschap zal dat zijn, te wand'len aan de gouden kust,
Met mijn Heiland in dat land zo schoon,
Waar geen nacht of duisternis zal heersen, maar een eeuw'ge dag,
En wij nederbuigen voor Gods troon.