170 - Ik woon in Kanašn
 

Vers 1
As     Es7     As
Wij zijn geko-men uit Egypte,
       Des    Desm As
Het land van zonden, ach en wee,
      Es7     As
En zijn het smalle pad getogen,
      Es7  Bes7  Es
Dat leidde door de Ro-de Zee.
Refrein
Es As Es As     Es As Es7
Ik woon in Kanašn, ik woon in Ka-našn,
       As  Es7 As Es7 As
Het land van vred' en zielsge-not,
               Dessus4 Des
Ik woon in Kanašn, ik woon in Ka - našn.
Besm F Besm As F7 Bes7 Es7 As
Daar rust ik in mijn Heer en God.
Vers 2
Het oude leven is gestorven.
't Ligt achter mij in de woestijn.
Mijn harte koestert een begeerte
Om altijd met de Heer te zijn.
Vers 3
Ik leer de lengt' en breedte kennen
Van dat godzalig hemels land.
Mijn dierb're Jezus is mijn leidsman,
Ik wandel veilig aan Zijn hand.
Vers 4
Ik heb mijn Jericho's veroverd
Door de genade van mijn Heer.
Als overwinnaar ga 'k door 't leven,
En geef van alles Hem de eer.