169 - Leg Uw handen op mij
 

Vers 1
 G       G7 Am
Vlucht, o ziele, tot Jezus uw Heer.
D7            G     D
Leg al uw smart aan Zijn voeten terneer.
 G    G7     Am
Hij kan u redden van zonden en pijn,
 G  Gdim D7     G
Wil uw Ge-neesmeester zijn.
Refrein
 G           D7
Wond're Verlosser van ziek-te  en smart,
Wond're Verlosser,  won -d're Ver -los-ser,
           G
Reinig mij heden en woon in mijn hart.
Reinig mij heden,  rei -nig mij  he-den.
     G7    C
Leg Uw gezegende handen op mij.
 G  Em Es  G    D7  G
Maak mij van krankheid gans vrij.
Vers 2
Alles, o Heer, is op 't kruishout volbracht.
Daar overwont Gij de hel en haar macht.
Zonde en ziekte droegt Gij uit gena
Voor ons op Golgotha.
Vers 3
Here, ik pleit op Uw Goddelijk Woord,
Dat het gebed des geloofs wordt verhoord.
'k Bied U mijn leven, mijn alles nu aan.
Laat mij gezond huiswaarts gaan.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)