169 - Leg Uw handen op mij
 
1 Vlucht, o ziele, tot Jezus uw Heer.
Leg al uw smart aan Zijn voeten terneer.
Hij kan u redden van zonden en pijn,
Wil uw Geneesmeester zijn.
 
Refrein Wond're Verlosser van ziekte en smart,
Wond're Verlosser, wond're Verlosser,
Reinig mij heden en woon in mijn hart.
Reinig mij heden, reinig mij heden.
Leg Uw gezegende handen op mij.
Maak mij van krankheid gans vrij.
 
2 Alles, o Heer, is op 't kruishout volbracht.
Daar overwont Gij de hel en haar macht.
Zonde en ziekte droegt Gij uit gena
Voor ons op Golgotha.
 
3 Here, ik pleit op Uw Goddelijk Woord,
Dat het gebed des geloofs wordt verhoord.
'k Bied U mijn leven, mijn alles nu aan.
Laat mij gezond huiswaarts gaan.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)