167 - Christus ontvangt de zondaars
 

Vers 1
 C
Hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord?
 F        C
Roept het uit van oord tot oord.
    D7       G
Jezus zoekt, dat is gewis,
          D7  G  G7
Slechts hetgeen verloren is!---
Refrein
C                   F     C
Koninklijk Woord         vol liefd' en geduld,
        Koninklijk Woord vol lief -  de en geduld,
     G7
Jezus ontvangt
       O prijst Zijn Naam,
                   C    F     C
             zielen vol schuld.
                      o prijst Zijn Naam!

Die tot Hem komt,
        Die tot Hem komt,
                  F   C
             zendt Hij nimmer he - nen.
             zendt Hij nimmer, nimmer heen.
     G7    C G7 C   F     C
Jezus ontvangt u, zondaar nu! (Prijst Zijn Naam)
Vers 2
Komt tot Hem met al uw nood.
Jezus redt u van de dood,
Wast u van uw zonden rein.
Wilt gij niet de Zijne zijn?
Vers 3
Jezus nodigt arm en rijk
Tot Zijn hemels koninkrijk.
Ziet g' uzelve zwart, onrein?
Jezus wil uw redder zijn!
Vers 4
Durft gij 't oog niet opwaarts slaan?
Jezus neemt de zondaars aan!
Teder blikt Hij op u neer.
Dool niet langer, doch keer weer!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)