167 - Christus ontvangt de zondaars
 
1 Hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord?
Roept het uit van oord tot oord.
Jezus zoekt, dat is gewis,
Slechts hetgeen verloren is!
 
Refrein Koninklijk Woord vol liefd' en geduld,
Koninklijk Woord vol liefde en geduld,
Jezus ontvangt zielen vol schuld.
O prijst Zijn Naam, o prijst Zijn Naam!
Die tot Hem komt, zendt Hij nimmer henen.
Die tot Hem komt, zendt Hij nimmer, nimmer heen.
Jezus ontvangt u, zondaar nu! (Prijst Zijn Naam)
 
2 Komt tot Hem met al uw nood.
Jezus redt u van de dood,
Wast u van uw zonden rein.
Wilt gij niet de Zijne zijn?
 
3 Jezus nodigt arm en rijk
Tot Zijn hemels koninkrijk.
Ziet g' uzelve zwart, onrein?
Jezus wil uw redder zijn!
 
4 Durft gij 't oog niet opwaarts slaan?
Jezus neemt de zondaars aan!
Teder blikt Hij op u neer.
Dool niet langer, doch keer weer!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)