165 - Wat zal Hij doen met u?
 

Vers 1
 D          A A7  D
Zie voor Pilatus uw Heiland staan,
             A  A7 D
Eenzaam, verraden, met smaad bela‚n.
              G  D
Grijpt niet die kreet uw ziele aan?
 G    D  G  E7  D A
Wat zult gij doen met Jezus?
Refrein
 D      A7   D
Wat zult gij doen met Jezus?
   G  A7   D
't Genade-uur is nu.
A7 D   A7sus4 G D  G
Uw keus zal ook  beslissen,
   D A7  D  A7 D
Wat Hij zal doen met u!
Vers 2
Ook thans wordt Jezus nog vals beticht,
Slaat en spuwt men Hem in 't aangezicht,
En wordt de vraag tot u gericht:
Wat zult gij doen met Jezus?
Vers 3
Wast gij uw hand' als Pilatus weleer,
Of kiest gij moedig Hem als uw Heer!
Kies nu, beslis! 't kan straks niet meer!
Wat zult gij doen met Jezus?
Vers 4
Zeg niet als Petrus: Ik ken Hem niet!
Merk, hoe vol liefde Hij naar u ziet,
Hoe Hij Zijn leven aan u biedt.
Wat zult gij doen met Jezus?