165 - Wat zal Hij doen met u?
 
1 Zie voor Pilatus uw Heiland staan,
Eenzaam, verraden, met smaad bela‚n.
Grijpt niet die kreet uw ziele aan?
Wat zult gij doen met Jezus?
 
Refrein Wat zult gij doen met Jezus?
't Genade-uur is nu.
Uw keus zal ook beslissen,
Wat Hij zal doen met u!
 
2 Ook thans wordt Jezus nog vals beticht,
Slaat en spuwt men Hem in 't aangezicht,
En wordt de vraag tot u gericht:
Wat zult gij doen met Jezus?
 
3 Wast gij uw hand' als Pilatus weleer,
Of kiest gij moedig Hem als uw Heer!
Kies nu, beslis! 't kan straks niet meer!
Wat zult gij doen met Jezus?
 
4 Zeg niet als Petrus: Ik ken Hem niet!
Merk, hoe vol liefde Hij naar u ziet,
Hoe Hij Zijn leven aan u biedt.
Wat zult gij doen met Jezus?