163 - Heden is het tijd
 

Vers 1
 As  Asdim   Des As
Kom zondaar, kom aan Jezus' hart.
   Es7 Assus4 Es7 As
Heden is  het nog tijd!
     Asdim As Des As
O, draag niet zelf uw levenssmart.
   Es7 Assus4 Es7 As
Heden is  het nog tijd!
Refrein
As        Es7
Heden is   het tijd!
Heden is het nog tijd, is 't nog tijd!
 Assus4 Es7sus4 Es7   As
He-den   is    het tijd!
He-den   is  het nog tijd, is 't nog tijd!
As     Es7 As Es7 As As7  Des
Kom tot uw Hei - land, o mijn vriend.
As  Es7 Assus4 Es7 As
Heden is  het nog tijd!
Vers 2
Mijn broeder, zuster, stel niet uit.
Heden is het nog tijd!
Neem in Zijn Naam een vast besluit.
Heden is het nog tijd!
Vers 3
Hij kent uw leed, Hij draagt uw smart.
Heden is het nog tijd!
Hij drukt u aan Zijn Vaderhart.
Heden is het nog tijd!
Vers 4
O, twijfel niet, Hij wast u rein.
Heden is het nog tijd!
O, wilt gij niet de Zijne zijn?
Heden is het nog tijd!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)