162 - Hebt gij de kosten berekend?
 
1 Hoor, mijn vriend naar Gods stem, die u roept in dit uur,
Daar is redding bij Jezus, ja nu!
Als gij jaagt naar genot, naar de schatten der aard,
Zijn de kosten wel berekend, door u?
 
Refrein O, sta stil en hoor nu,
Wat Gods Geest spreekt tot u.
Ga niet voort met dat leven, zo ruw.
Is uw ziel niet meer waard
Dan het schijngoud der aard?
Zijn de kosten wel berekend door u?
 
2 Gij moogt ruilen uw hoop, op die eeuwige dag,
Voor een stonde van wereldlust nu,
Maar het einde, o hart, is vertwijf'ling en smart.
Zijn de kosten wel berekend, door u?
 
3 Nog staat open de deur van Gods liefde mijn vriend.
O, ga binnen, ga binnen, ja nu!
Voor uw kostbare ziel is het leven of dood.
Zijn de kosten wel berekend door u?