161 - Zijt gij bereid?
 

Vers 1
Des        Desdim Des
Jezus zal komen, de dag breekt aan.
            As7
Zijt gij bereid, mijn vriend?

Zult g' als Hij komt, voor Zijn blik bestaan?
   Des As As7    Des 
Zijt gij bereid, mijn vriend?
         Desdim Des Besm Des
Zijt gij van zon - den ver-lost door 't Bloed?
         Desdim Des Gessus4 Ges
Knieldet gij reeds aan uws Hei - lands voet?
 As7     Des  Gessus4 Ges Des Esm
Gaaft ge uw „al” aan Hem voorgoed?----
Des   As7 Des  As7 Des
Zijt gij be-reid, mijn vriend?
Refrein
Des Cdim Besm   Des         Es
Glo-rie! Glo-rie! Weldra gaan wij tot Hem!
Cdim As7   Ges7 As7        Des
Glo - rie! Glorie! In 't nieuw Jeruzalem!
  As7 Besm F7  Ges          Des
Glorie! Glo-rie! Haast u, 't is tijd voor U.
As7 Des Ges6 Desdim Des     As7  Des
Glo-rie! Glo - rie! Kies o mijn vriend, kies nu!
Vers 2
Is reeds met olie uw lamp gevuld?
Zijt gij bereid, mijn vriend?
Voelt ge berouw over al uw schuld?
Zijt gij bereid mijn vriend?
Reinig uw kleed'ren en waak en wacht.
Jezus zal komen met grote kracht.
Reeds gloort de daag'raad na de nacht.
Zijt gij bereid mijn vriend?
Vers 3
Zijt gij bereid, o gij kind van God?
Gaat uwe lamp niet uit?
Zijt gij vervuld met de Heil'ge Geest?
Hoort gij tot Jezus' bruid?
O, koop toch olie, straks is 't te laat.
Kleed u in smetteloos wit gewaad.
Wat zult gij doen als Gods uur slaat?
Zijt gij bereid mijn vriend?