161 - Zijt gij bereid?
 
1 Jezus zal komen, de dag breekt aan.
Zijt gij bereid, mijn vriend?
Zult g' als Hij komt, voor Zijn blik bestaan?
Zijt gij bereid, mijn vriend?
Zijt gij van zonden verlost door 't Bloed?
Knieldet gij reeds aan uws Heilands voet?
Gaaft ge uw „al” aan Hem voorgoed?
Zijt gij bereid, mijn vriend?
 
Refrein Glorie! Glorie! Weldra gaan wij tot Hem!
Glorie! Glorie! In 't nieuw Jeruzalem!
Glorie! Glorie! Haast u, 't is tijd voor U.
Glorie! Glorie! Kies o mijn vriend, kies nu!
 
2 Is reeds met olie uw lamp gevuld?
Zijt gij bereid, mijn vriend?
Voelt ge berouw over al uw schuld?
Zijt gij bereid mijn vriend?
Reinig uw kleed'ren en waak en wacht.
Jezus zal komen met grote kracht.
Reeds gloort de daag'raad na de nacht.
Zijt gij bereid mijn vriend?
 
3 Zijt gij bereid, o gij kind van God?
Gaat uwe lamp niet uit?
Zijt gij vervuld met de Heil'ge Geest?
Hoort gij tot Jezus' bruid?
O, koop toch olie, straks is 't te laat.
Kleed u in smetteloos wit gewaad.
Wat zult gij doen als Gods uur slaat?
Zijt gij bereid mijn vriend?